Prawo cywilne

Prawo cywilne to obszerna dziedzina prawa, z która każdy z nas ma do czynienia na co dzień. Oprócz wskazanego poprzednio prawa spadkowego, windykacji należności, obejmuje również prawo zobowiązań i prawo rzeczowe. Dokonując zwykłych codziennych czynności składamy oświadczenia woli i zawieramy umowy. Oferujemy pomoc w zakresie sporządzania umów, negocjacji umów, a także ich weryfikacji. Wiele spraw można rozwiązać w sposób ugodowy, jednakże gdy konflikt między stronami na to nie pozwala, to wówczas reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania.