Ryzyko i compliance

Celem zapewnienia najwyższych standardów przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, wprowadzamy systemy mające zapewnić przestrzeganie obowiązującego prawa oraz wewnętrznych procedur.
Zapewniamy wsparcie dotyczące zarządzania ryzykiem oraz zgodnością w zakresie: