Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zatrudnieni to ważna kwestia zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. To nie tylko umowa o pracę lub cywilnoprawna. To szeroki zakres uprawnień i obowiązków, który pozwala stronom ukształtować ich relacje zgodnie z ich interesem.
Jeżeli masz pytania związane z zatrudnieniem pracowników, potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji pracowniczej, zamierzasz wprowadzić wewnętrzne procedury, to zapewniamy uzyskanie dostosowanych do Ciebie rzetelnych rozwiązań.
Jeżeli jesteś pracownikiem i nie wiesz jak rozwiązać spór z pracodawcą, to wskażemy Ci zakres Twoich uprawnień i pomożemy w uzyskaniu korzystnego dla Ciebie rozwiązania sprawy.
Oferujemy wsparcie zwłaszcza w zakresie: